Copyright © 2021 W.S. kennel  All rights reserved
© Wietsebas 2022
RD Wat is Retina Dysplasie? RD is een aangeboren en erfelijke netvlies- /vaatvliesafwijking. In de lichtste gevallen zijn het onbeduidende kleine locale plooitjes in de retina (netvlies). in de middenvorm met grotere plooien of locale loslatingen en later retina-degeneratie (verval). In de ernstige vorm grote plooien of totale retina-loslating. Wat zijn de verschijnselen? De vorm met de locale retina plooitjes veroorzaakt geen merkbare oogproblemen voor het dier. Deze vorm wordt als focale vorm aangemerkt op het rapport oogonderzoek formulier. Kleine plooitjes kunnen in de loop van de eerste levensmaanden soms nog gladstrijken. Helaas zijn er ook gevallen bekend, waarbij zij pas na de eerste puppie screening moeten zijn ontstaan. Of deze gevallen ook onder de erfelijke vorm moeten worden geschaard, is nog niet duidelijk. De afwijking is bij een aantal rassen bekend. De middel vorm van RD kan gezichtsuitval van kleine gebiedjes van de retina veroorzaken. Dit is aan de hond echter vrijwel niet te merken. Pas in het eindstadium kunnen de honden verlies van gezichtsvermogen gaan vertonen. Bij de ernstige vorm met grote plooien worden in het algemeen grote tot totale netvliesloslatingen gevonden. Soms komt ook een combinatie met cataract voor en treedt er wel een ernstige vermindering van het gezichtsvermogen op of totale blindheid. Wat is er aan te doen? In principe is vastzetten van de retina soms nog mogelijk. door middel van "vastlaseren" of "vriezen". Dit is echter alleen zinvol als het netvlies nog niet geheel losligt. Wat is de oorzaak? De midden en de ernstige vorm van RD worden waarschijnlijk veroorzaakt door een autosomaal recessief overervend defect. De lichtste vorm zou recessief overerven, hierover is echter minder bekend. Hoe kan het worden voorkomen? Omdat er bij de lichtste vorm tot nu toe geen afwijkingen in het gezichtsvermogen is geconstateerd is hier geen reden tot uitsluiting voor de fok. Dit geldt niet voor rassen waar ook de midden en ernstige vorm bekend zijn. De gevallen worden echter altijd wel geregistreerd. Dieren met de midden vorm van RD en uiteraard die met de ernstige vorm dienen van de fokkerij te worden uitgesloten. Ook moet ernstig worden overwogen directe familieleden hiervan niet in te zetten.
Oogafwijkingen
Copyright © 2021van W.S. kennel  All rights reserved
© Wietsebas 2022
RD Wat is Retina Dysplasie? RD is een aangeboren en erfelijke netvlies-/vaatvliesafwijking. In de lichtste gevallen zijn het onbeduidende kleine locale plooitjes in de retina (netvlies). in de middenvorm met grotere plooien of locale loslatingen en later retina-degeneratie (verval). In de ernstige vorm grote plooien of totale retina- loslating. Wat zijn de verschijnselen? De vorm met de locale retina plooitjes veroorzaakt geen merkbare oogproblemen voor het dier. Deze vorm wordt als focale vorm aangemerkt op het rapport oogonderzoek formulier. Kleine plooitjes kunnen in de loop van de eerste levensmaanden soms nog gladstrijken. Helaas zijn er ook gevallen bekend, waarbij zij pas na de eerste puppie screening moeten zijn ontstaan. Of deze gevallen ook onder de erfelijke vorm moeten worden geschaard, is nog niet duidelijk. De afwijking is bij een aantal rassen bekend. De middel vorm van RD kan gezichtsuitval van kleine gebiedjes van de retina veroorzaken. Dit is aan de hond echter vrijwel niet te merken. Pas in het eindstadium kunnen de honden verlies van gezichtsvermogen gaan vertonen. Bij de ernstige vorm met grote plooien worden in het algemeen grote tot totale netvliesloslatingen gevonden. Soms komt ook een combinatie met cataract voor en treedt er wel een ernstige vermindering van het gezichtsvermogen op of totale blindheid. Wat is er aan te doen? In principe is vastzetten van de retina soms nog mogelijk. door middel van "vastlaseren" of "vriezen". Dit is echter alleen zinvol als het netvlies nog niet geheel losligt. Wat is de oorzaak? De midden en de ernstige vorm van RD worden waarschijnlijk veroorzaakt door een autosomaal recessief overervend defect. De lichtste vorm zou recessief overerven, hierover is echter minder bekend. Hoe kan het worden voorkomen? Omdat er bij de lichtste vorm tot nu toe geen afwijkingen in het gezichtsvermogen is geconstateerd is hier geen reden tot uitsluiting voor de fok. Dit geldt niet voor rassen waar ook de midden en ernstige vorm bekend zijn. De gevallen worden echter altijd wel geregistreerd. Dieren met de midden vorm van RD en uiteraard die met de ernstige vorm dienen van de fokkerij te worden uitgesloten. Ook moet ernstig worden overwogen directe familieleden hiervan niet in te zetten.
Oogafwijkingen