Copyright © 2021 W.S. kennel  All rights reserved
© Wietsebas 2022
PRA (Progressieve Retina Atrofie) ofwel Retinadegeneratie. Een groep van erfelijke netvliesafwijkingen die bij veel rassen voorkomt en tot blindheid leidt. (Voor de schapendoes bestaat er een Gen- test. Kinderen van “vrije” ouders hoeven niet getest te worden ALS de ouders een officiele DNA test hebben waaruit blijkt dat ze de echte ouders zijn.) CATARACT (lees meer) Cataract kan aan één oog of aan beide ogen. •(niet-congenitaal). Staar. In de lens zijn troebelingen aanwezig. •(Congenitaal). Dit is aangeboren grauwe staar. DISTICHIASIS (lees meer) Dit is abnormale haargroei in o.a. de ooglidrand, waardoor het oog kan beschadigen. MPP (lees meer) Membrana pupillaris persistens is een vrij zelden voorkomende, aangeboren oogafwijking met bloedvatrestjes van voor de geboorte . RD (lees meer) Retina Dysplasie. Een aangeboren netvliesafwijking.   Collie Eye Anomalie. Dit is een aangeboren afwijking van het netvlies, het vaatvlies en de oogzenuw. Goniodysplasie (Ligamentum pectinatum abnormaliteit ). Een aangeboren afwijking van de afvoer van het oogvocht. Een deel van de honden met deze afwijking ontwikkelt hoge oogdruk (glaucoom) Lensluxatie. Het loslaten van de lens.Dit kan een drukverhoging (glaucoom) in het oog veroorzaken en zo tot blindheid leiden Entropion. Dit is een afwijking waarbij een ooglid (meestal het onderooglid) naar binnen draait. Ectropion Dit is een naar buiten gedraaide rand van het onder-ooglid. Microphtalmie Een afwijking met te kleine, onderontwikkelde oogbollen. Cornea Dystrofie Troebel hoornvlies, meestal centraal op het hoornvlies
Copyright © 2021van W.S. kennel  All rights reserved
© Wietsebas 2022
PRA (Progressieve Retina Atrofie) ofwel Retinadegeneratie. Een groep van erfelijke netvliesafwijkingen die bij veel rassen voorkomt en tot blindheid leidt. (Voor de schapendoes bestaat er een Gen-test. Kinderen van “vrije” ouders hoeven niet getest te worden ALS de ouders een officiele DNA test hebben waaruit blijkt dat ze de echte ouders zijn.) CATARACT (lees meer) Cataract kan aan één oog of aan beide ogen. •(niet-congenitaal). Staar. In de lens zijn troebelingen aanwezig. •(Congenitaal). Dit is aangeboren grauwe staar. DISTICHIASIS (lees meer) Dit is abnormale haargroei in o.a. de ooglidrand, waardoor het oog kan beschadigen. MPP (lees meer) Membrana pupillaris persistens is een vrij zelden voorkomende, aangeboren oogafwijking met bloedvatrestjes van voor de geboorte . RD (lees meer) Retina Dysplasie. Een aangeboren netvliesafwijking.   Collie Eye Anomalie. Dit is een aangeboren afwijking van het netvlies, het vaatvlies en de oogzenuw. Goniodysplasie (Ligamentum pectinatum abnormaliteit ). Een aangeboren afwijking van de afvoer van het oogvocht. Een deel van de honden met deze afwijking ontwikkelt hoge oogdruk (glaucoom) Lensluxatie. Het loslaten van de lens.Dit kan een drukverhoging (glaucoom) in het oog veroorzaken en zo tot blindheid leiden Entropion. Dit is een afwijking waarbij een ooglid (meestal het onderooglid) naar binnen draait. Ectropion Dit is een naar buiten gedraaide rand van het onder-ooglid. Microphtalmie Een afwijking met te kleine, onderontwikkelde oogbollen. Cornea Dystrofie Troebel hoornvlies, meestal centraal op het hoornvlies