Copyright © 2021 W.S. kennel  All rights reserved
© Wietsebas 2022

Het Hart

Allereerst de Opbouw van het hart Het hart is opgebouwd uit 4 holtes (boezems en kamers) t.w. Rechterboezem ook wel voorkamer of atrium genoemd. Rechterkamer, ook ventrikel genoemd. De rechterzijde van het hart bevat zuurstofarm bloed. Linkerboezem en Linkerkamer. Deze vormt het krachtigste deel van het hart. De linkerzijde van het hart bevat zuurstofrijk bloed. Het hart heeft verder 4 kleppen t.w. mitralisklep tussen linkerboezem en –kamer ook wel bicuspidalisklep genoemd Tricuspidalisklep tussen rechterboezem en –kamer. Mitralis en tricuspidalis vormen samen de atrioventriculaire kleppen Als deze sluiten horen we de 1ste harttoon Aortaklep tussen linkerkamer en aorta en Pulmonalisklep tussen rechterkamer en longslagader. Aorta- en pulmonalis-klep samen noemen we ook wel de semilunariskleppen. Als deze sluiten horen we de 2de harttoon Het hart heeft als laatste ook nog 2 scheidingswanden Het atriumseptum, de scheidingswand tussen de boezems en het ventrikelseptum. Deze scheid de 2 kamers. U begrijpt dat er bij zo’n ingewikkeld orgaan ook heel veel mis kan gaan. Hartcyclus Diastole De boezems vangen het bloed op uit het lijf. De linkerboezem ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longen. De rechterboezem ontvangt zuurstofarm bloed uit de rest van het lijf. Zodra ze gevuld zijn pompen ze het bloed naar de kamers. De diastole is dus de periode tussen de tweede en de eerste harttoon, Systole De linkerkamer heeft de belangrijkste taak. Deze kamer pompt het zuurstofrijke bloed het hele lichaam rond. De rechterkamer pompt het zuurstofarme bloed naar de longen. De fase waarin de kamers samentrekken heet de systole. Het hart is dan in aktie. Heeft mijn does een hartprobleem? Als je denkt dat je hond een hartprobleem heeft, ga je naar de dierenarts voor een onderzoek. Het vaststellen ervan is niet eenvoudig. Want al deze aandoeningen vertonen symptomen die weer passen kunnen bij andere ziekten of aandoeningen. Voorbeelden zijn: vermindering van het uithoudings- vermogen, minder eetlust, meer drinken, meer plassen, soms hoesten, een dikke buik enz. Hartaandoeningen worden vaak in 2 hoofdtypen ingedeeld. Type 1 Aangeboren afwijkingen Hierbij is er bij de embryo iets mis gegaan in de aanleg en bouw van het hart en de grote bloedvaten . Chirurgen zijn in staat om sommige van deze afwijkingen te verhelpen, maar het probleem daarbij is echter dat de kosten vaak te hoog zijn voor degene die het betalen moet. Sommige aangeboren afwijkingen komen meer voor binnen bepaalde rassen. Dit leidt tot de conclusie dat er sprake is van een erfelijke factor die (mede)verantwoordelijk is hiervoor. Bekend is: Open Ductus Botalli / Persisterende Ductus Arteriosus lees meer evenals: Aorta- en Plumonaal-stenose (doorgaans klep defecten) en het: Atriumseptum- en/of Ventrikelseptumdefect. Type 2 Verkregen Hartafwijkingen Er zijn: Hartritmestoornissen Normaal klopt het hart regelmatig. Dit ontstaat doordat een elektrische impuls in het hart, met behulp van het prikkelgeleidingsysteem, er voor zorgt dat het hart nauwgezet en volgens een vast patroon samentrekt. De pompfunctie van het hart dus. Als nu de prikkelgeleiding ergens onderbroken of verstoord wordt, kan het hart onregelmatig gaan samentrekken. Door deze afwijkende bloedsomloop krijgen de honden vaak minder uithoudingsvermogen. Door longstuwing en vocht in de borstholte, ontstaan hoestprikkels (Longstuwing is wanneer het hart door verzwakking niet goed het bloed kan wegpompen. Daardoor neemt de bloeddruk in de longvaten toe en lekt er vocht naar de longblaasjes. Een thoraxfoto is heel geschikt om longstuwing aan het licht te brengen) Dan zijn er ook Aandoeningen van de hartklep. Er zijn enkele grote rassen die een aangeboren vernauwing van de aortaklep hebben. Maar meestal zijn het wat oudere honden van kleine rassen die een probleem kennen met een niet goed sluitende klep. Die klep zit tussen de linker boezem en kamer, Dit leidt tot longstuwing. Daardoor heeft de hond minder uithoudingsvermogen en gaat hij hoesten. Deze aandoening is meestal goed te behandelen met behulp van medicijnen. Tenslotte Aandoeningen van de hartspier of hartzakje Myocard ofwel hartspier; Ook deze aandoening zie je regelmatig bij oudere honden, maar dan meer van grotere rassen dan kleine. De verschijnselen lijken op die van de honden uit de vorige groep. Opvallend is dat deze honden vaak een dikke met vocht gevulde buik hebben. Ook drinken ze vaak erg veel. Deze aandoening behandelen is niet altijd mogelijk en zinvol maar bestaat dan uit het geven van medicijnen o.a. vochtafdrijvers. Pericard ofwel hartzakje; Een beschermend omhulsel om het hart dat met enkele millimeters vocht gevuld is en helpt het hart vrij te bewegen. Benauwdheid, hoesten en sloomheid zijn hierbij opvallend. De hond krijgt geen vochtafdrijvers maar wel kan er vocht afgezogen worden. Als dat niet helpt, zal er toch een hartoperatie moten volgen.
Copyright © 2021van W.S. kennel  All rights reserved
© Wietsebas 2022
Allereerst de Opbouw van het hart Het hart is opgebouwd uit 4 holtes (boezems en kamers) t.w. Rechterboezem ook wel voorkamer of atrium genoemd. Rechterkamer, ook ventrikel genoemd. De rechterzijde van het hart bevat zuurstofarm bloed. Linkerboezem en Linkerkamer. Deze vormt het krachtigste deel van het hart. De linkerzijde van het hart bevat zuurstofrijk bloed. Het hart heeft verder 4 kleppen t.w. mitralisklep tussen linkerboezem en –kamer ook wel bicuspidalisklep genoemd Tricuspidalisklep tussen rechterboezem en –kamer. Mitralis en tricuspidalis vormen samen de atrioventriculaire kleppen Als deze sluiten horen we de 1ste harttoon Aortaklep tussen linkerkamer en aorta en Pulmonalisklep tussen rechterkamer en longslagader. Aorta- en pulmonalis-klep samen noemen we ook wel de semilunariskleppen. Als deze sluiten horen we de 2de harttoon Het hart heeft als laatste ook nog 2 scheidingswanden Het atriumseptum, de scheidingswand tussen de boezems en het ventrikelseptum. Deze scheid de 2 kamers. U begrijpt dat er bij zo’n ingewikkeld orgaan ook heel veel mis kan gaan. Hartcyclus Diastole De boezems vangen het bloed op uit het lijf. De linkerboezem ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longen. De rechterboezem ontvangt zuurstofarm bloed uit de rest van het lijf. Zodra ze gevuld zijn pompen ze het bloed naar de kamers. De diastole is dus de periode tussen de tweede en de eerste harttoon, Systole De linkerkamer heeft de belangrijkste taak. Deze kamer pompt het zuurstofrijke bloed het hele lichaam rond. De rechterkamer pompt het zuurstofarme bloed naar de longen. De fase waarin de kamers samentrekken heet de systole. Het hart is dan in aktie. Heeft mijn does een hartprobleem? Als je denkt dat je hond een hartprobleem heeft, ga je naar de dierenarts voor een onderzoek. Het vaststellen ervan is niet eenvoudig. Want al deze aandoeningen vertonen symptomen die weer passen kunnen bij andere ziekten of aandoeningen. Voorbeelden zijn: vermindering van het uithoudings-vermogen, minder eetlust, meer drinken, meer plassen, soms hoesten, een dikke buik enz. Hartaandoeningen worden vaak in 2 hoofdtypen ingedeeld. Type 1 Aangeboren afwijkingen Hierbij is er bij de embryo iets mis gegaan in de aanleg en bouw van het hart en de grote bloedvaten . Chirurgen zijn in staat om sommige van deze afwijkingen te verhelpen, maar het probleem daarbij is echter dat de kosten vaak te hoog zijn voor degene die het betalen moet. Sommige aangeboren afwijkingen komen meer voor binnen bepaalde rassen. Dit leidt tot de conclusie dat er sprake is van een erfelijke factor die (mede)verantwoordelijk is hiervoor. Bekend is: Open Ductus Botalli lees meer evenals: Aorta- en Plumonaal-stenose en het: Atriumseptum- en/of Ventrikelseptumdefect. Type 2 Verkregen Hartafwijkingen Er zijn: Hartritmestoornissen Normaal klopt het hart regelmatig. Dit ontstaat doordat een elektrische impuls in het hart, met behulp van het prikkelgeleidingsysteem, er voor zorgt dat het hart nauwgezet en volgens een vast patroon samentrekt. De pompfunctie van het hart dus. Als nu de prikkelgeleiding ergens onderbroken of verstoord wordt, kan het hart onregelmatig gaan samentrekken. Door deze afwijkende bloedsomloop krijgen de honden vaak minder uithoudings- vermogen. Door longstuwing en vocht in de borstholte, ontstaan hoestprikkels. (Longstuwing is wanneer het hart door verzwakking niet goed het bloed kan wegpompen. Daardoor neemt de bloeddruk in de longvaten toe en lekt er vocht naar de longblaasjes. Een thoraxfoto is heel geschikt om longstuwing aan het licht te brengen) Dan zijn er ook Aandoeningen van de hartklep. Er zijn enkele grote rassen die een aangeboren vernauwing van de aortaklep hebben. Maar meestal zijn het wat oudere honden van kleine rassen die een probleem kennen met een niet goed sluitende klep. Die klep zit tussen de linker boezem en kamer, Dit leidt tot longstuwing. Daardoor heeft de hond minder uithoudingsvermogen en gaat hij hoesten. Deze aandoening is meestal goed te behandelen met behulp van medicijnen. Tenslotte Aandoeningen van de hartspier of hartzakje Myocard ofwel hartspier; Ook deze aandoening zie je regelmatig bij oudere honden, maar dan meer van grotere rassen dan kleine. De verschijnselen lijken op die van de honden uit de vorige groep. Opvallend is dat deze honden vaak een dikke met vocht gevulde buik hebben. Ook drinken ze vaak erg veel. Deze aandoening behandelen is niet altijd mogelijk en zinvol maar bestaat dan uit het geven van medicijnen o.a. vochtafdrijvers. Pericard ofwel hartzakje; Een beschermend omhulsel om het hart dat met enkele millimeters vocht gevuld is en helpt het hart vrij te bewegen. Benauwdheid, hoesten en sloomheid zijn hierbij opvallend. De hond krijgt geen vochtafdrijvers maar wel kan er vocht afgezogen worden. Als dat niet helpt, zal er toch een hartoperatie moten volgen.

Het Hart